Naviterier Routeplanner

Naviterier Routeplanner je webová aplikace určená pro plánování tras nevidomých chodců, fungující na všech běžných webových prohlížečích. Plánování trasy z místa na místo probíhá podobně jako u jiných plánovačů tras s tím rozdílem, že je optimalizována pro nevidomého. Popis trasy obsahuje užitečné informace o významných bodech v okolí, sklonech chodníků, tvarech rohů, hluku z dopravy apod.

vyzkoušejte trasu z Routeplanneru


Naviterier Conversation

Naviterier Conversation je konverzační navigační aplikace pro nevidomé chodce, fungující na chytrých mobilních telefonech a ve zjednodušeném režimu i na telefonech s operačním systémem Symbian. Vysoké přesnosti lokalizace je dosaženo unikátním využíváním orientačních bodů a charakteristik terénu, což kompenzuje nedostatečnou přesnost satelitní navigace GPS. Zejména v husté městské zástavbě se tak aplikace stává ideální pomůckou pro chodce se sníženou schopností orientace a pohybu.