MVR - výstava modelů na vrcholu pevnosti

Fáze 1

Scéna - pevnost

Koncept scény je inspirován ze hry Crash, kde byla obdobně konstruovaná pevnost. Na základě grafických podkladů (screenshotů ze hry), jsme následně v programu 3dmax pevnost zkonstruovali jako 3D objekt.

Scanované objekty

Jako scanované objekty jsme na základě doporučení profesora zvolili naše oblíbené hračky z mládí.


Členové týmu MVR

Jméno Sebastian Voráč
Uživatelské jméno voracseb
Email voracseb@fel.cvut.cz
Vztah k fakultě student - prezenční studium

Jméno Tomáš Votroubek
Uživatelské jméno votroto1
Email votroto1@fel.cvut.cz
Vztah k fakultě student - prezenční studium