Virtuální galerie | úvod

Členové

Téma

Práce obsahuje virtuální prohlídku galerie s exponáty. Prostory galerie jsou tvořeny kioskem s informacemi a dveřmi, které směřují do prezentační místnosti. Tématem je futurismus. Mezi exponáty je zařazeno Lamborghini Countach a robot R2D2.

Předlohy

R2D2

Lamborghini Countach

zdroj