Náměstí Bratří Synků

Za vzor pro náš projekt jsme si vybrali náměstí Bratří Synků na Praze 4.
Takto vypadá naše společná VRML scéna s vygenerovanými budovami pomocí programu CityEngine, budovami vytvořenými 3D modelování v programu SketchUp, 3D laserem zrekonstruovaný objekt a několik interaktvivních předmětů popsaných přímo ve VRML.
Podrobnější informace naleznete ve Fázi 1.