logo DCGI

Název předmětu:

3D modelování

KódB6B39TDM (A7B39KMA)
Katedra13139
Počet kreditů5
ZakončeníKZ
Rozsah výuky0+4+4
Rozsah výuky pro komb. studium-
SemestrZ
Doporučený semestr6 / 5
 
GarantIng. David Sedláček, Ph.D.

Anotace:

Předmět je kurz profesionální aplikace Maya používané v obasti produkce, post-produkce, architektuře a dalších oblastech zabývajících se 3D grafikou. V rámci kurzu si studenti osvojí zásady práce s aplikací a získají dovednosti, které uplatní při přípravě dat pro multimediální aplikace.

Lektoři:

Ing. David Sedláček, Ph.D.

Literatura:

Getting Started with Maya 2015 - zdroje ( 123MB )

Chris Maraffi: Maya Character Creation: Modeling and Animation Controls, New Riders Press; 1st edition, 2003

Jason Osipa: Stop Staring: Facial Modeling and Animation Done Right, Sybex Inc., 2003

Požadavky:

Podmínkou získání zápočtu je 85% účast a odevzdání 2 semestrálních prací. Za první sem. práci lze získat maximálně 30bodů, za druhou sem. práci 70bodů. První semestrální práce se odevzdává v pátém týdnu, druhá na posledním cvičení. Součtem bodů ze sem. prací je určena výsledná známka takto:

90 - 100 b.A - výborně
80 - 89 b.B - velmi dobře
70 - 79 b.C - dobře
60 - 69 b.D - uspokojivě
50 - 59 b.E - dostatečně
00 - 49 b.F - nedostatečně

Založeno na původním předmětu Kurz Multimediálních Aplikací autorů:

Ing. Berka Roman, Ph.D.

Ing. Pakosta Hynek

Prerekvizity:

nejsou

Osnova:

PřednáškyCvičení
1. Uživatelské rozhraní, filosofie modelování. 1. Uživatelské rozhraní, filosofie modelování
2. Polygonální modelování, operace nad vrcholy, hranami a tělesy. 2. Polygonální modelování, operace nad vrcholy, hranami a tělesy.
3. Texturování, světlo, materiály. 3. Nastavení kamery a Render v MAYA-software
4. Základy animace. 4. Základy animace
5. Odevzdání 1. úlohy 5. zadání 2. úlohy
6. Polygonální modelování – další techniky, úprava 3D skenu. 6. 3D skenování
7. Modelování pro hry 7. Modely pro herní enginy, materiály, textury. Zadání semestrální úlohy.
8. NURBS, operace nad křivkami a plochami. 8. NURBS, operace nad křivkami a plochami.
9. NURBS – pokročilejší operace. 9. NURBS - pokročilejší operace.
10. Pokročilejší práce s UV, Rendering 10. Rendering - orientovaný na Arnold, více průchodový render
11. Animace II, deformátory 11. Záznam pohybu postavy
12. Inverzní kinematika. 12. Inverzní kinematika.
13. dynamika, particles - dle zájmu. 13. konzultace, odevzdání
14. REZERVA 14. rezerva

Formality:

rozvrh na stránkách FEL: B6B39TDM

stránky předmětu ve studijních plánech: B6B39TDM


Podmínky kurzu

Kurz bude probíhat v učebně s 20 licencemi modeláře Autodesk Maya 2017 a časově je rozložen do 14 týdnů semestru dle osnovy. Rozsah předmětu je 0+4+4. V rámci jednoho týdne proběhne sezení v počítačové učebně pokrývající najednou 4 hodiny formou počítačového kurzu. Součástí bude výklad problematiky s praktickými ukázkami a možností okamžitě opakovat akce po lektorovi. Po výkladové části bude sezení pokračovat samostatnou prací pod dohledem lektora a poslední hodina bude rezervována pro samostatnou práci.

Charakteristika semestrální úlohy a pravidel pro absolvování předmětu

Vytváření modelů je autorskou tvorbou, při níž nelze využívat existující (cizí) modely ani jejich části, viz Akademická pravidla (část Odborná práce). Z jiných modelů lze pouze čerpat inspiraci. Jedinou výjimkou je použití externích textur a zvuků za podmínky úplného uvedení jejich zdroje.


Znalosti získané v kurzu a současně i návyky prověřované v semestrální úloze lze rozdělit do tří kategorií:


 1. Modelování (využívání nástrojů pro modelování, konstrukčních technik, strukturalizace modelu, návrh uživatelského rozhraní modelu)

 2. Animace (osvojování animačních technik a využívání uživatelského rozhraní modelu z předchozího bodu)

 3. Rendering (práce se světlem, kompozice scény, techniky texturování)První semestrální úloha

Kurz je rozdělen do dvou částí. V první části zakončené semestrální prací si účastníci osvojí základy polygonálního modelování, nastavení světel, materiálů a vytváření klíčové animace. V pátém týdnu se odevzdává sem. práce jejímž tématem bude použití nabytých znalostí k vytvoření animovaného domácího el. spotřebiče typu sekat/míchat (nebo jejich manuální verzi). Modely budou kompletně vymodelovány pomocí polygonů, budou mít přiřazeny materiály a nastavená světla. Rendering se provede pomocí MayaSoftware renderu. Odevzdávají se 2 rendery, velikost A4 300DPI a render animace ve videoformátu o velikosti minimálně PALu (video bude komprimováno).

Náměty pro 1. semestrální práci: mixér, šlehač, sekáč potravin, mlýnek na kávu, atd.

hodnotící kritéria:

způsob hodnocení 1. semestrální práce:

Semestrální práci prezentuje student před svými kolegy a odbornou komisí, složenou z expertů počítačové grafiky na KPGI, v průběhu 5. cvičení. Studenti, kteří nebudou prezentovat práci v rámci daného cvičení, nemají nárok získat body od studentské komise.

 1. 50% možných bodů bude uděleno vzájemně studenty pomocí anonymního hlasování (buď papírový dotazník nebo elektronický formulář)
 2. 50% možných bodů přidělí odborná komise

Druhá semestrální úloha

V průběhu prvních 4 týdnů získají účastníci kurzu potřebné znalosti k tomu aby se mohli rozhodnout na kterou z uvedených 3 oblastí se zaměří. Na základě tohoto rozhodnutí pak pro sebe vyspecifikují zadání druhé semestrální práce. Semestrální práce bude v sobě obsahovat všechny výše uvedené kategorie s tím že jedna z nich bude dominantní a bude mít následující strukturu:


 1. příprava (referenční fotografie, CAD výkresy, jiné podklady,...)

 2. studie problému (rešerše o dané problematice, zdroje včetně webových tutoriálů)

 3. projekt (stromová struktura adresářů s modelem, textury, další podklady)


Ve druhé úloze mohou studenti využít 3D skeneru a snímače pohybu. Specializace druhé úlohy na jednu z kategorií (modelování-animace-rendering) je pak charakterizována následujícími modelovými úlohami:


 1. kategorie Modelování (odevzdává se model s náhledy render+animace dle náčrtku, plánu nebo skutečnosti):

  1. univerzální model do 3D databanky

  2. model jako součást většího celku


 1. kategorie Animace:

  1. a la reklama

  2. krátká znělka

  3. simulace

  4. animace s podporou snímání pohybu


 1. kategorie Rendering:

  1. 3D rekonstrukce fotografie

  2. tisková reklama na něco existujícího

  3. objekt z designu


nutné podmínky na semestrální práce - platí pro všechny kategorie

 1. odevzdání celého projektového adresáře s rozumným počtem postupných záloh (okolo 10)
 2. odevzdání všech podkladů (fotografie, videa) a seznam zdrojú ze kterých jste čerpali inspiraci (tutoriály, knihy...)
 3. finální scény uložte také v Maya ASCII (*.ma).
 4. rendery by měly mít rozlišení alespoň 300DPI na A3 format, tj. 4950 x 3540px
 5. videa budou vyrenderovaná v HD nebo Full HD (720p, 1080p) a zkomprimovaná vhodným kodekem
 6. všechny kategorie odevzdávají minimálně 2 rendery a 1 animaci dle předchozích požadavků na formát